postheadericon Спортен празник

На 27.10.2015г. учителите от ОДЗ,,В.Терешкова“гр. Батановци организираха и проведоха спортен празник, като отведоха децата на стадиона на града. Те бяха подготвили състезателни игри, с помощта на които да покажат колко е силен спортният дух на децата. Всички много се забавляваха и похапнаха вкусни сандвичи сред природата. Денят беше изпълнен с много слънце и положителни емоции.
eva 1033

eva 1034

eva 1035

eva 1036

eva 1037

eva 1039

eva 1042

eva 1043

eva 1048

eva 1049

eva 1050

eva 1051

eva 1053

eva 1054

eva 1056

eva 1057

eva 1061

eva 1062

eva 1063

eva 1065

eva 1071

eva 1074

eva 1076

eva 1079

eva 1080

eva 1081

eva 1083< eva 1085eva 1086

eva 1089

eva 1093

eva 1094

eva 1098

eva 1103

eva 1104

eva 1106

eva 1107

eva 1108

postheadericon Национална програма за профилактика на оралните заболявания

И тази година ЕО DENT посети ОДЗ,,В.Терешкова“ за да извърши своя безплатен преглед на шестгодишните деца от група ,,Слънчева усмивка“ и да постави силанти на зъбките им. DSCN0105

DSCN0107

DSCN0112

DSCN0113

postheadericon Спечелен проект

На 03.10.2015 г, в двора на ОДЗ ,,Валентина Терешкова“, във връзка със спечеления проект ,,Зелена стая за учене на открито – поредната стъпка в екологичното възпитание на децата“ от националната кампания ,, За чиста околна среда – 2015г.“, се организира колективно засаждане на дръвчета и храсти от родителите,  съвместно с децата и целия персонал на детското заведение. Проектът е финансиран от националния конкурс на МОСВ и ПУДООС, No ЧОС-151281.

DSCN0001  DSCN0011 DSCN0013 DSCN0018 DSCN0019 DSCN0022 DSCN0027 DSCN0030 DSCN0033 DSCN0035 DSCN0037 DSCN0043 DSCN0050 DSCN0053 DSCN0057 DSCN0068 DSCN0071 DSCN0078 DSCN0081 DSCN0086 DSCN0089

postheadericon Безопасност на движението

На 10.09.2015г. в ОДЗ ,,В.Терешкова“ гр. Батановци се проведе практически урок по безопасност на движението по пътищата, който е част от Националната кампания ,,Да опазим децата на пътя“. Гости бяха представители от КАТ-Перник. Урокът беше проведен под вещото ръководство на Ева Йорданова, учител в детското заведение. Децата се справиха блестящо с поставените им задачи и получиха заслужените поздравления и награди от гостите.                                                                   DSCN0377 DSCN0379 DSCN0380 DSCN0381 DSCN0385 DSCN0388 DSCN0389 DSCN0392 DSCN0393 DSCN0394 DSCN0396 DSCN0400 DSCN0401 DSCN0402 DSCN0403 DSCN0406

postheadericon Външна квалификация

На 21.03.2015г. за персонала на ОДЗ ,,В.Терешкова“ беше организирана външна квалификация на тема ,,Професионалният стрес в детската градина. Техники за овладяване и контрол на стреса“ и ,,Ефективно взаимодействие между педагогически и непедагогически персонал в предучилищната институция“. Обучението беше проведено от преподавателката в  Софийския университет професор Баева. Темите имаха положително въздействие и релаксиращ ефект върху персонала. DSCN0002 DSCN0004 DSCN0005 DSCN0006 DSCN0007 DSCN0008 DSCN0010 DSCN0011 DSCN0012 DSCN0013 DSCN0015 DSCN0017